Yrityksen ainoa omistaja Kustaa Viertola on perustanut Nelitola Oy:n vuonna 2002.

Tätä ennen Kustaalle oli ehtinyt karttua jonkin verran kokemusta rakennustyömailta, mutta enemmän kuljetusalalta. Kuljetusalan kokemus on kertynyt pääasiassa ulkomaanliikenteestä. Kuljettajan työssä on tullut kierrettyä kaikki Skandinavian maat Islantia lukuun ottamatta, ja lisäksi Mannereuroopasta Saksa, Hollanti, Belgia, Englanti, Luxemburg, Ranska, Espanja, Italia, Sveitsi, Itävalta ja Unkari.

Kuljettajan työn yksitoikkoisuus herätti jälleen kiinnostuksen rakennushommiin. Kustaa oli reilun puoli vuotta muurauskurssilla ja lähti sen jälkeen yrittäjänä rakennustöihin, jossa ura alkoi julkisivumuurauksilla, mutta myös laattahommaa ym rakennustyötä on tullut tehtyä.

Kustaalla on ollut tapana hankkia itselleen ylimitoitettuja haasteita, ja niinpä 2007 kesällä piti alkaa rakentamaan Säynätsaloon ensimmäistä rivitaloa. Säynätsalon kauneimman rakennuksen tekemisessä toki riitti miehen kaipaamaa haastetta, jopa niin että siitä sai nauttia niin vaimo, kuin muutkin sukulaiset ja ystävät.

Tämän rivitalon alussa Kustaa havaitsi tarpeelliseksi oman kuokan hankkimisen. Ostetulla kaivurilla saatiin maatöiden lisäksi tehtyä suurin osa työmaalla tarvituista nostoistakin.

Vuonna 2008 aloimme pystyttämään Lammi-kivitalojen runkoja. Tällöin tuli hankittua tehokkaalla nosturilla varustettu kuorma-auto kivilavojen työmaalla tapahtuvaan siirtelyyn ja telineille nosteluun. Kuljetuspuolikin tuli kuvioihin mukaan kun tällä autolla aloimme myös ajamaan kaikki Jyvässeudulle tulevat Lammi-kivet ja samoille työmaille kattotiiliä.

Nälkä kasvaa tunnetusti syödessä, ja siitä lähtien onkin kuljetuspuoli ollut kasvava osa yhtiön toimintaa. Kotimaan rahtiliikenteessä on alaa vallattu Lammi-kivien lisäksi pääasiassa sahatavaran, rakennustarvikkeiden, talopakettien, hakkeen, teräksen, paperin ja jopa raskaiden erikoiskuljetusten ajolla.